Onze projecten in het kort:

Sinds 2017 promoot Golf Vlaanderen met het G-golf project de golfsport voor andersvaliden. Dat werd onder meer mogelijk gemaakt door de financiële steun van Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso). Hierbij worden de golfclubs aangemoedigd om G-golf initiaties en lessenreeksen te organiseren, de infrastructuur rolstoelvriendelijk te maken, Mobicart buggy’s aan te bieden dewelke aan een voordelig tarief ter beschikking staan voor G-golfers, een G-golf werking op te starten, …

 

Het Paramotion G-golf  Project

 

Midden  2019 waren er slechts drie Paragolfer carts aanwezig waren in heel Vlaanderen. Dat zijn elektrische golfrolstoelen die rolstoelgebruikers en personen met een handicap aan de onderste ledematen toelaten om de golfsport te beoefenen, Hierdoor bleef de  G-Golf-sport  toen nog  beperkt tot  slechts drie van de 55 Vlaamse golfbanen, zijnde die in Wachtebeke, Beerse en Koksijde. Wij wilden met dit project het aanbod van de beschikbare golfbanen voor Paragolfers uitbreiden met minstens twee (en op de termijn liefst met vier) nieuwe of gereviseerde Paragolfers carts. Tegen einde van dit jaar zal dat ook effectief lukken,

De Paragolfers zullen aangekocht en beheerd worden door de Mobicart vzw. Samen met Golf Vlaanderen wordt beslist in welke Vlaamse golf clubs deze het best geplaatst worden. Ten behoeve van dit project stelt Mobicart zich dan ook tot doel om in de volgende twee à drie jaar 50.000€ aan fondsen te vergaren voor de aankoop van twee nieuwe of (gezien de snel stijgende vraag vanuit de Vlaamse golfclubs) vier gereviseerde Paragolfer carts.  Ook voor het periodieke onderhoud dient een reserve van 5.000€  à 10.000€ aangelegd te worden. . 

 

Golf Vlaanderen staat in voor de promotie van het paragolfen als onderdeel van de G-golfsport, voor de bijscholing van Golf pro’s in het lesgeven aan andersvaliden en voor de financiële ondersteuning van de Golflcubs die G-golf lespakketten aanbieden aan de beginnende en  gevorderde G-golfers. Daarnaast heeft Golf Vlaanderen in 2019 ook een Vlaams G-golf Competitieteam samengesteld dat zal deelnemen aan G-golf competities op Europees niveau. (EDGA, wat staat voor de European Disabled Golf Association).

Dit team wordt  getraind door Golf Pro Patsy van Baarle in Beveren Golflcub.

 

Daar waar de “gewone” golfcarts van Mobicart vzw gebruikt worden door personen met verminderde mobiliteit en zij die last hebben bij het stappen, zijn de Paramotion golfcarts eerder ontworpen voor personen met een amputatie en voor diegenen die in het geheel niet meer zelfstandig kunnen staan, zoals mensen met een dwarsleasie, hemiplegie en  rolstoelgebruikers in het algemeen. De vloot van hun golfbuggy’s wordt in dit project uitgebreid met een aantal paragolfers.

 

​Het Levo Junior G-golf Project

Het Levo Junior project maakt integraal deel uit van het Paramotion G-golf project en werd begin 2020 in het leven geroepen door Guido Geenen, voorzitter van Mobicart vzw.  Dit project heeft hetzelfde doel als het Paramotion project maar spitst zich specifiek toe op kinderen van 5 tot 13 jaar. Hierbij investeren wij in extra Junior accessoires die de bovenvermelde Paragolfers van de eerste generatie geschikt maken voor kinderen met een beperking. Deze Junior Kit omvat verkleiningskussentjes voor beperking van de zitbreedte en extra zijdelingse steun, een tweede en hoger gemonteerde voetplank, een kleinere borstband en knieband en een dunner zitkussen. Op 17 juli hadden wij de eerste mechanische tests in G-golfcentrum De Krikskens waar wij de Junior kit voor het eerst monteerden op de Paragolfer.  Die werd toen enthousiast getest door Thijs en Jannes Swerts die juist aan het oefenen waren. Zij zijn normaalvalide spelertjes maar bezorgden ons met hun praktijktest veel nuttige informatie over de mogelijke instellingen van de paragolfer en het optimale gebruik ervan
door kinderen van hun gestalte (1m15 en 1m25). Op 19 augustus 2020 plannen wij de eerste testen met  een viertal aantal kinderen van To Walk Again en Child Support Belgium in De Krikskens in Beerse. Daarbij zullen wij vooral de Paragolfer in Junior-uitvoering testen, maar eens we daar voldoende ervaring mee opgedaan hebben richten wij ons in de daaropvolgende Junior G-golfinitiaties op álle kinderen met een beperking.

Samen met Child Support Belgium zal golfprof Patsy van Baarle deze zomer in Beveren Golfclub ook al een eerste junior G-golf werking opstarten. Bedoeling is dat wij deze G-golf initiaties voor kinderen tussen 5 en 13 jaar in 2020 en 2021 gestructureerd laten uitbreiden naar 4 à 5 golfclubs, verspreid over Vlaanderen.

Meer info via :  https://www.paramotiongolf.be