REGLEMENT G-GOLFER / PARAGOLFER

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 

De Capa4You G-golf / Paragolf Trophy wedstrijden zijn toegankelijk voor G-golf / AFGolf
spelers/speelsters:
– lid van een club aangesloten bij GV en/of AFGolf
– in regel met de federale bijdrage

 

CATEGORIEËN

 

CATEGORIEËN DAMES – HEREN

 

Categorie Spelniveau (HCP index) Spelformule
G-golfers Heren (alle doelgroepen) HCP 0-36 Single stableford 9 of 18 holes
G-golfers Dames (alle doelgroepen) HCP 0-36 Single stableford 9 of 18 holes
G-golfers Mixed HCP 37-45 Single stableford 9 holes

 

In geval van gelijkspel in een wedstrijd, zowel voor de 1ste plaats als voor een
verdere plaats in het klassement, zal de verdeling gebeuren op basis van de
behaalde resultaten op de 9, 6, 3 en laatste hole.

 

 

 

TERREIN

 

Categorie (G-Golfers/Paragolfers) Afslagplaats
Heren Vrije teekeuze
Dames Vrije teekeuze

 

DAG PRIJZEN

 

G-golfers / Paragolfers spelen mee voor de dagprijs

De 5 beste spelers van de ranking tijdens de finale vallen in de prijzen

Er kunnen wel extra prijzen aan de prijzentafel worden toegevoegd door de organiserende club.
De speler dient aanwezig te zijn op de prijsuitreiking.

Bij afwezigheid gaat de prijs naar de volgende.

 

ALGEMEEN KLASSEMENT CAPA4YOU TROPHY G-GOLF / PARAGOLF BELGIUM

 

Er zal voor de Capa4You G-golf / Paragolf Trophy wedstrijden één algemeen Net klassement mixed
worden bijgehouden voor de reeks HCP 0 tot 36.

Enkel G-golf/Paragolfers spelers met een GV/AFGolf
homeclub worden opgenomen in het klassement.

Het algemeen klassement wordt als volgt bepaald:

 1. a) Een speler zal per gespeelde wedstrijd X aantal punten toegekend krijgen
  volgens de behaalde plaats in het dag klassement (zie Rooster voor de
  puntentoekenning).
  Het gaat om het dag klassement exclusief AFGolf G-golfers.
  Op de Finale wedstrijd op 18/09 zijn er dubbele punten te verdienen.
  b) De spelers die ex æquo in een wedstrijd eindigen zullen de punten van de
  verschillende plaatsen van het klassement delen; deze punten worden niet
  afgerond (ook voor 1ste plaats).
  Voorbeeld:
  – 3 spelers eindigen op de 4e plaats ex æquo
  – De punten voor de 4e, 5e en 6e plaats worden opgeteld, nl. 9+8+7,5 = 24,5
  punten
  – 24,5 wordt gedeeld door 3 = 8,17 punten per speler
  c) De eerste plaats van het algemeen klassement is voor de speler die de meeste
  punten heeft behaald.
  In geval van ex æquo voor de 1e plaats in het algemeen klassement, zal de
  volgorde bepaald worden op basis van het aantal gespeelde wedstrijden. De
  speler met meer gespeelde wedstrijden zal voorrang krijgen.
  Indien door omstandigheden (slecht weer of andere) een wedstrijd geannuleerd
  dient te worden, zal deze niet worden herspeeld.

 

ROOSTER PUNTENTOEKENNING ALGEMEEN KLASSEMENT

 

Ranking Punten Ranking Punten
1 20 11 5
2 15 12 4,5
3 10 13 4
4 9 14 3,5
5 8 15 3
6 7,5 16 2,5
7 7 17 1,5
8 6,5 18 t/m 20 1
9 6 21 t/m 25 0,5
10 5,5 26 & + 0,25

 

FINALE 

Tijdens de finaledag zijn er dubbele punten te verdienen volgens het
rooster puntentoekenning algemeen klassement. De winnaar krijgt 40 punten, de
2de 30 punten, de 3de 20 punten, enz.

 

WINNAAR ALGEMEEN KLASSEMENT

De speler met het meest aantal punten in het algemeen klassement zal worden
uitgeroepen tot winnaar van de Capa4You G-golf / Paragolf Trophy.
Er zal één winnaar overall zijn.

 

AFSTANDMETERS – GSM – GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN –
CADDY

Afstandmeters en gebruik GSM volgens richtlijnen KBGF (Hard Card 2022).
Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het
wedstrijdcomité Capa4you. Hiervoor heeft de betrokken speler een geldig doktersattest
nodig of dient men aan te tonen dat men lid is van Mobicart.
Spelers die een buggy nodig hebben, nemen contact op met Heyndrickx Patrick:
capa4you@gmail.com. Gebruik van de buggy voor G-golfers wordt
betaald door speler zelf.
Caddy’s zijn toegelaten enkel met schriftelijke toestemming van Capa4you of voor spelers met een Paragolf toestel.
Spelers die gebruik mogen maken van een gemotoriseerd voertuig mogen ook
een caddy hebben, maar dienen rekening te houden met volgende zaken:
– Het gemotoriseerd voertuig mag enkel gebruikt worden door de speler die een
toelating heeft (deze mag niet gebruikt worden door de caddy, andere spelers of
toeschouwers).

– De golfclubs van de speler mogen niet getransporteerd worden op het
gemotoriseerd voertuig. Deze moeten gedragen worden door de caddy, al lopend
op de baan.
Straf voor overtreding regel omtrent caddy: de speler krijgt de algemene straf
voor elke hole waar de inbreuk wordt vastgesteld.

 

INSCHRIJVINGEN

De G-golf deelnemers dienen individueel in te schrijven via de website van Capa4you.
De inschrijvingen openen 1,5 maand voorafgaand de wedstrijd.
De inschrijvingen sluiten 14 dagen vóór aanvang van de wedstrijd af om 12u00.
Lukt het inschrijven niet? Mail dan naar capa4you@gmail.com.
Inschrijvingsrecht wedstrijdfee online: €40 per wedstrijd (18 holes) – €20 (9
holes) of ingeval anders aangegeven op de website www.capa4you.be

 

BEELDMATERIAAL

Capa4you heeft het recht om foto- en videomateriaal van de wedstrijd te publiceren en
te gebruiken voor haar werking.

 

WEDSTRIJDCOMITÉ

Het comité bestaat uit:

 • Leden sportcomité organiserende club
  • Heyndrickx Patrick – De Keukeleire Catherine Capa4you

 

 

Deelname verplichtingen G-golfer / Paragolfer 

 • Naleven van het decreet Gezond en Ethisch sporten (GES) met o.a. strikt verbod van het gebruik van verboden producten die vermeld staan op de dopinglijst (www.dopingvrij.vlaanderen)
 • Alcohol en drugs tijdens de wedstrijd zijn strikt verboden. Dit geldt ook voor roken.
 • De speler is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • Feedback over wedstrijden en andere, gelieve rechtstreeks aan Capa4you te richten zijnde Patrick of Catherine en niet aan mogelijk sponsors/clubs of persoonlijke trainers.
 • Respect opbrengen voor de beschikbare installaties en in alle omstandigheden, respect tonen voor de omkadering, verantwoordelijke/Capa4you coaches……
 • Gebrek aan respect tonen kan leiden tot het uitsluiten van de dag wedstrijd of de volledige Trophy wedstrijden.
 • Capa4you krijgt toestemming om beeldmateriaal genomen op wedstrijden te gebruiken op sociale media
 • Bij wedstrijden op verplaatsing, gelieve de regels die ter plaatse gelden op voorhand door te nemen.
 • Bij wedstrijden tijdig aangeven indien je een buggy of paragolfer wilt reserveren, dit bij de club of Capa4you.
 • Elke EDGA speler die een wedstrijd (in het buitenland ) voor de Capa4you G-golf / Paragolf Trophy heeft gespeeld is verplicht hij/zijn scorekaart correct in te dienen in IGOLF om fraude te voorkomen. heeft hij /zij deze niet correct ingediend kan hij niet deelnemen aan de wedstrijd van de Capa4you Trophy en komt hij/zij niet meer in aanmerking voor de Trophy.