Capa4you

G-golf / Paragolf Trophy 2024

trotse winnaar van de FORTUNA AWARD 2023 van de Nationale Loterij tijdens de Nacht van het Geluk 2023

Bekijk alle sfeerbeelden hier

In 2024 organiseert Capa4You en de deelnemende clubs over België de “Capa4You G-golf / Paragolf  Trophy ”.

 

Deze Trophy zal bestaan uit inclusieve clubwedstrijden over heel België waarbij de G-golfers in de flight spelen met de leden van de club. Op die manier kan een breed publiek kennismaken met G-golf.

De spelers spelen individueel Single Stableford. De resultaten van de G-golfers worden omgezet in punten voor de ranking van de Trophy en de tien beste spelers op de finale dag zullen in de prijzen vallen.

De laatste wedstrijd wordt op 22 september te Royal Keerbergen Golf  gespeeld en is tevens ook de finaledag van de Capa4you G-golf / Paragolf Trophy.

Contacteer / Contactez Capa4You

G-sport Vlaanderen inspireert, creëert kansen en neemt drempels weg zodat alle (potentiële) G-sporters op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen – op maat van hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities.

  • Werkt op een systemisch niveau drempels van sportparticipatie weg; ​
  • Verlegt grenzen door de uitbouw van een strategisch netwerk met professionals én vrijwilligers uit de sportsector en andere maatschappelijke actoren;​
  • Ondersteunt sportclubs en andere sportfederaties of organisaties die zich op een laagdrempelige, recreatieve of competitieve manier richten naar mensen met een beperking of kwetsbaarheid of chronische aandoening; ​
  • Begeleidt topsporters met een beperking op maat.

G-sport Vlaanderen is de Vlaamse unisportfederatie G-sport voor personen met een beperking, psychische kwetsbaarheid en chronische aandoening. De organisatie werkt in Vlaanderen een aanbod uit voor alle leeftijden, zowel op recreatief, competitief als topsportniveau. G-sport Vlaanderen streeft naar zowel normalisatie als naar inclusie en integratie van G-sporters door middel van campagnes en activiteiten, en werkt hiervoor samen een netwerk van reguliere federaties, professionals, en vrijwilligers binnen de sportsector, en andere maatschappelijke actoren. Door deze samenwerkingen verlegt G-sport Vlaanderen grenzen, met als einddoel dat mensen volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde, kwaliteitsvolle en plezante manier kunnen sporten en bewegen. Bovendien begeleidt en ondersteunt G-sport Vlaanderen 130 G-sportclubs op maat.

Door het verbreden, centraliseren, verbinden en delen van kennis wil G-sport Vlaanderen de kennis over G-sport in de breedste zin toegankelijker maken, zowel voor mensen die dicht bij de G-sporter staan als voor de omgeving rond de G-sporter. Dit gaat zowel over kennis over de sport- en beweegmogelijkheden voor G-sporters, kennis over het begeleiden van G-sporters, als over kennis van de drempels en noden binnen het G-sportlandschap. Net zoals bij het sportaanbod zorgt G-sport Vlaanderen voor een eigen opleidingskalender, maar deelt het ook initiatieven en onderzoeksresultaten van andere actoren uit het netwerk.

Door de rol als organisator en deler van sportaanbod en kennis fungeert G-sport Vlaanderen als aanspreekpunt voor G-sport en geeft ze beleidsadvies over G-sport aan de overheid. Dit doet G-sport Vlaanderen in samenwerking met Sport Vlaanderen, zo kunnen ze samen meer vormgeven aan het integrale en transversale G-sportbeleid in Vlaanderen.

Paralympic Team Belgium is het samenwerkingsverband op topsportniveau tussen de koepelbeweging Belgian Paralympic Committee (BPC) en de sportfederaties Ligue Handisport Francophone (LHF) en G-sport Vlaanderen. Het Belgian Paralympic Committee is lid van het International Paralympic Committee en tal van andere internationale organisaties voor G-sport.

Op 10 maart 1978 werd Dovensport Vlaanderen opgericht om te voldoen aan de splitsing van de bevoegdheden om federaal vlak naar de gewesten in Vlaanderen en Wallonië.

In 1989 werd de benaming van onze federatie gewijzigd naar de Vlaamse Dovensport Bond of wel beter gekend als de VDSB!

Later vanaf 2014 werd de federatie herbenoemd als Dovensport Vlaanderen vzw tot wat het de dag van vandaag is…

De heren Henri Goossens, Boudewijn De Roose, Herman Claeys, Ivan De Roose en Emmanuel Rossel waren de stichters van de “Nederlandstalige Doven Sportbond“. Deze sportfederatie is de koepelfederatie van alle aangesloten Vlaamse dovensportclubs. De Algemene Vergadering is bijgevolg samengesteld uit 2 leden per aangesloten club.

Bestuur DSV (2017-2021) bestaat uit:
– Voorzitter : Jan Van den Braembussche
– Schatbewaarder : Bernadette Baelde
– Bestuursleden : Lieven Kind, Liisa Halonen (vanaf 2020) en Stéphane Pinardon (vanaf aug 2021)
– Adviseur : Jarno Stappers

Dovensport Vlaanderen en Ligue Sportive Francophone des Sourds (LSFS) maken deel uit van het BDC (Belgian Deafsport Committee) om de Dovensport in België breed te promoten binnen de Dovengemeenschap.

Onze missie

Doof Vlaanderen streeft naar gelijkwaardigheid, emancipatie en ontplooiing van dove personen en hun taal, de Vlaamse Gebarentaal, in de samenleving.

  • Daarom komt Doof Vlaanderen op voor de eigenheid, rechten en het welzijn van dove personen in alle aspecten van het dagelijks leven;Dove mensen behoren binnen de maatschappij tot de groep van personen met een handicap en zijn tegelijk leden van een minderheidsgroep met een eigen taal, de Vlaamse Gebarentaal, en cultuur. Dove mensen willen integreren in de maatschappij met behoud van hun eigenheid, hun taal en hun verbondenheid met de Dovengemeenschap.
  • Daarom ondersteunt Doof Vlaanderen vzw de ledenwerking van verschillende lokale verenigingen voor doven in Vlaanderen;Doof Vlaanderen werkt voor de Vlaamse Dovengemeenschap, die gedefinieerd kan worden als een netwerk van dove mensen en hun verenigingen, dat zich vertakt over heel Vlaanderen. Het merendeel van deze dove mensen hebben de Vlaamse Gebarentaal als moedertaal en/of eerste/tweede taal.
  • Daarom informeert en sensibiliseert Doof Vlaanderen de maatschappij door het doof-zijn vanuit sociaal en cultureel-linguïstisch perspectief te benaderen.Vanuit het cultureel-linguïstische perspectief op doof-zijn wordt de talige en culturele eigenheid van de dove gebarentaligen benadrukt. Doof Vlaanderen wil dat perspectief uitdragen en de maatschappij hier bewust van maken. Daarom bieden we informatie, vorming, begeleiding en cursussen aan.

Link : https://www.doof.vlaanderen/

WIE KAN DEELNEMEN AAN DE TROPHY ?

Iedereen die aangesloten is bij GV of AFGOLF met een geldige federatiekaart en max. speel HCP 45

 

WELKE BEPERKINGEN KUNNEN DEELNEMEN ?

Jongeren en volwassenen met

Autisme –  Fysieke beperking – Chronische aandoening

Auditieve beperking –  Psychische kwetsbaarheid

Verstandelijke beperking

 

HOE INSCHRIJVEN ?

Bezorg ons een officieel medisch attest van je behandelende arts.

Bij het ontvangen van je medisch attest ben je toegelaten

om deel te nemen aan de wedstrijden.

 

U kan ons schriftelijk bereiken via capa4you@gmail.com voor meer informatie.

 

Vind hier de lijst van beperkingen : klik hier