Kom jij ook in aanmerking ?

Doven en slechthorenden

De groep doven en slechthorenden is enorm divers. Er zijn zo ’n kleine 800.000 mensen in Vlaanderen die kampen met één of andere vorm van gehoorverlies, gaande van licht slechthorend tot volledig doof. Er zijn verschillende categorieën van doofheid en slechthorendheid, deze zijn opgebouwd aan de hand van het verlies van het aantal decibel. Bij een verlies van minder dan of gelijk aan 20 decibel (vergelijkbaar met geluid van vallende bladeren), spreken we van normaal horend. Bij een verlies van 41-70 decibel (vergelijkbaar met het geluid van een drilboor), spreken we van doof. Daartussen zitten nog een aantal andere categorieën gaande van licht tot zwaar slechthorend.

Dove en slechthorende sporters kennen vooral problemen met communicatie: het horen van een signaal, het begrijpen van instructies of de reactie op geluidsimpulsen. Toch doen heel wat dove en slechthorende sporters inclusief aan sport. Dovensport Vlaanderen is de organisatie die exclusieve sportbeoefening voor dove of slechthorende sporters aanbiedt.

Blinden en slechtzienden

Sporters met een visuele beperking zijn een zeer heterogene groep van sporters, met zeer uiteenlopende mogelijkheden. Onder visuele beperking verstaan we sporters die blind of slechtziend zijn. Concreet wil slechtziendheid zeggen dat je met beide ogen een gezichtsscherpte hebt van 3/10 (30%) of minder. Iemand met een gezichtsscherpte van 1/20 (5%) of minder, noemen we blind. Als je gezichtsveld kleiner is dan 10° ben je blind, kleiner dan 20° is slechtziend. Kleurenblindheid en lichtschuw zijn geen vormen van slechtziendheid, maar hebben wel invloed op het zicht van de sporter.

Twee op drie mensen met een visuele beperking bewegen en sporten onvoldoende. Dat is jammer, want het aantal G-sporten voor blinden en slechtzienden is uitgebreid. Heel uitgebreid.

Autisme

Volgens recente cijfers van Te Gek?! zou ongeveer 1% van de Vlaamse bevolking kampen met een autismespectrumstoornis. Een autismespectrumstoornis mag niet verward worden met een verstandelijke beperking, hoewel beide wel samen kunnen voorkomen. Recente studies geven aan dat ongeveer de helft van het aantal personen met autisme ook een verstandelijke beperking heeft. De andere helft heeft normale tot zelfs buitengewone cognitieve mogelijkheden.

Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsstoornis die voornamelijk de ontwikkeling van sociale vaardigheden, taalgebruik, voorstellingsvermogen, motoriek, zelfbeeld en gevoelens aantast. Dit heeft als gevolg dat ze soms moeilijker sociale contacten leggen of spelsituaties begrijpen. Het onderdeel “spectrum” in de autismespectrumstoornis staat voor het continuüm waarop de persoon met autisme zich kan situeren. Elke persoon met autisme is anders, omdat ze in meer of mindere mate nadeel ondervinden van de ontwikkelingsstoornis op verschillende vlakken.

 

Chronische aandoeningen

Chronische ziekten zijn langdurige ziekten die niet spontaan verdwijnen en zelden volledig genezen. Er is geen exhaustieve lijst van chronische ziekten maar de belangrijkste zijn hart- en vaatziekten, kanker, chronische luchtwegaandoeningen en diabetes. Chronische ziekten zijn een heterogene groep, maar veel van deze ziekten hebben dezelfde onderliggende oorzaken en kunnen baat hebben bij dezelfde aanpassingen binnen het sportaanbod.

 

Fysieke beperking – Sport met rolstoel

Fysieke beperking – Sport zonder rolstoel

Psychische kwetsbaarheid

Als je willekeurig 4 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen zijn of haar leven ooit zelf geconfronteerd worden met een psychische aandoening. Omdat het zo frequent voorkomt, is de kans groot dat er ook mensen met een psychische kwetsbaarheid in jouw naaste omgeving aanwezig zijn (thuis, in de familie, bij vrienden, in de sportclub, …).

Net zoals fysieke klachten, waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt, kan ieder van ons ook te maken krijgen met psychische klachten. Dit hoort bij het dagelijkse leven. We spreken van psychische klachten als iemand anders gaat denken of zich anders gaat voelen of gedragen. Wanneer je persoonlijke en sociale functioneren gedurende een langdurige periode verstoord wordt en je er zelf onder lijdt, dan kan er sprake zijn van een psychische stoornis.

Zoals bij de andere doelgroepen, is ook deze groep heel divers. De sportmogelijkheden zijn dus ook sterk afhankelijk van de persoon en het moment zelf. In principe zijn alle sporten mogelijk, maar uiteraard moet rekening gehouden worden met het niveau en de voorkeur van de sporter

Verstandelijke beperking

De meerderheid van de mensen met een verstandelijke beperking heeft milde beperkingen, ziet eruit als iedereen en heeft slechts weinig aanpassingen en ondersteuning nodig bij sportactiviteiten. We spreken van een verstandelijke beperking wanneer het IQ lager is dan 75 en er beperkingen optreden op vlak van zelfredzaamheid en adaptief gedrag. Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 1% van de wereldpopulatie (onder de 65 jaar) een verstandelijke beperking heeft.