REGLEMENT Capa4you G-golf / Paragolf Trophy

CLUBWEDSTRIJD VALIDE SPELERS

 

➢ DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De organisatie van de Capa4you G-golf / Paragolf Trophy  clubwedstrijden voor de valide spelers wordt door de organiserende club voorzien.

De club stelt de wedstrijd open voor clubleden, maar kan indien gewenst bepalen

of externe leden ook kunnen deelnemen aan de wedstrijd voor valide spelers.

Niet-clubleden, die graag wensen deel te nemen, nemen contact op met de

organiserende club.

 

➢ CATEGORIEËN

DAMES & HEREN

 

Categorie Spelniveau (HCP index) Spelformule
Heren HCP 0-36 Singel stableford 9 of 18 holes
Dames HCP 0-36 Sinlge stableford 9 of 18 holes

 

 

In geval van gelijkspel in een wedstrijd, zowel voor de 1ste plaats als voor een

verdere plaats in het klassement, zal de verdeling gebeuren op basis van de

behaalde resultaten op de 9, 6, 3 en laatste hole.

 

➢ TERREIN

Categorie Afslagplaats
Heren Afslagplaats door club bepaald
Dames Afslagplaats door club bepaald

 

➢ DAG PRIJZEN

Capa4you voorziet 4 Net-prijzen voor elke organiserende club:

 

1ste en 2de Net voor categorie Heren
1ste en 2de Net voor categorie Dames

 

Elke club staat vrij om nog extra prijzen te voorzien.

 

➢ AFSTANDMETERS – GSM – GEMOTORISEERDE GOLFVOERTUIGEN

Afstandmeters en gebruik GSM volgens richtlijnen KBGF (Hard Card 2022).

Gemotoriseerde voertuigen worden toegelaten mits goedkeuring door het

Wedstrijdcomité.  Hiervoor  heeft  de  betrokken  speler  een  geldig  doktersattest

nodig.

Spelers die een buggy nodig hebben, geven dit bij inschrijving door aan het

secretariaat van de organiserende club.

 

➢ INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen voor valide spelers van de Capa4You G-golf / Paragolf Trophy  wedstrijden verlopen via de organiserende club, ten vroegste 14 dagen vóór aanvang van de

wedstrijd. Gelieve contact op te nemen met de organiserende club. Zij bepalen

de inschrijvingsperiode alsook de wedstrijdfee om te kunnen deelnemen.

 

➢BEELDMATERIAAL

Capa4you heeft het recht om foto- en videomateriaal van de wedstrijd te publiceren en

te gebruiken voor haar werking.

➢ WEDSTRIJDCOMITÉ

Het comité bestaat uit leden van de organiserende club

Heyndrickx Patrick – De Keukeleire Catherine Capa4you